Digitale toegankelijkheid – Heb jij al een digitaal toegankelijke website?

Ben jij al bekend met de term Digitale toegankelijkheid?
In deze blog leg ik uit wat digitale toegankelijkheid inhoudt en waarom je nu al zou kunnen nadenken over een digitaal toegankelijke website.

Digitale toegankelijkheid - Digitaal toegankelijke website

Miljoenen Nederlanders met een beperking

In Nederland hebben meer dan 2,5 miljoen mensen een beperking of chronische ziekte.
Dat kan een lichamelijke, zintuiglijke, verstandelijke of psychische beperking of een chronische ziekte zijn.
Bijvoorbeeld:

 • visuele beperking: blind, slechtziend, kleurenblind
 • auditieve beperking: doof of slechthorend
 • een motorische beperking
 • laaggeletterdheid
 • autisme of ADHD
 • dyslexie

En deze groep groeit: het aantal ouderen neemt toe, en er komen telkens nieuwe mensen naar Nederland die de taal nog niet (goed) spreken.

Daarnaast zijn er grote groepen mensen die tijdelijk een beperking hebben. Een paar voorbeelden:

 • Door een gebroken arm kun je maar met één hand typen.
 • Door een oorontsteking hoor je bijna niets.
 • In een drukke trein kun je het geluid van een filmpje niet horen.
 • Je ziet de tekst op je scherm slecht door de felle zon.
 • Je bent je leesbril kwijt en kunt de kleine letters niet lezen.
 • Met een baby (of kat) op schoot kun je de computermuis niet goed gebruiken.

Ook voor mensen met zo’n tijdelijke beperking is het belangrijk dat websites en apps toegankelijk zijn.

Wat is digitale toegankelijkheid?

Digitale toegankelijkheid zegt iets over hoe websites en apps zijn gemaakt. Zit een website of app goed in elkaar? Dan kan elke bezoeker die gebruiken. Ook iemand met een beperking.

Soms kan een website of app niet door iedereen goed worden gebruikt. Bijvoorbeeld doordat een filmpje geen ondertitels heeft. Zo’n site of app is dan niet digitaal toegankelijk. Dat is een probleem, want in onze samenleving zijn websites en apps heel belangrijk. Je kunt bijna niet meer zonder.

De Wet Digitale Toegankelijkheid

In 2025 gaat de European Accessibility Act (EAA) in. Deze wet digitale toegankelijkheid verplicht e-commerce bedrijven om hun diensten digitaal toegankelijk te maken. Dit betekent concreet dat bijvoorbeeld ook webshops moeten gaan voldoen aan de toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG AA).

Sinds juni 2018 is het ’tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid’ in werking gegaan. Daarmee hoeven alleen overheidsinstellingen zich te houden aan de wettelijke verplichting omtrent digitale toegankelijkheid.

Binnenkort is het dus ook de beurt aan de ondernemer.
De EAA is in juni 2019 aangenomen door alle Europese lidstaten.
In 2022 zouden alle landen de Europese wet vertaald moeten hebben in de eigen nationale wetgeving. Vanaf juni 2025 zal dit voor Nederland als wetgeving gaan gelden. En zal ook worden gehandhaafd.

heb ik een digitaal toegankelijke website nodig?

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: De EAA gaat gelden voor heel veel bedrijven.
In de EAA wordt beschreven dat ook e-commerce bedrijven en webshops, in de breedste zin van het woord, onder de nieuwe wetgeving gaan vallen.
Onder e-commerce bedrijven vallen:

 • nieuwssites;
 • verkoop van producten en diensten;
 • platformen met advertenties;
 • aanbod van professionele diensten (bijvoorbeeld dokters, advocaten, makelaars);
 • aanbod entertainment en media diensten;
 • verkoop telecommunicatiediensten.

Hier vallen stiekem heel wat bedrijven onder. Voor deze bedrijven betekent het concreet dat vanaf juni 2025 het product- of dienstenaanbod voor alle gebruikers duidelijk en toegankelijk moet zijn. Dat betekent dat mensen met een beperking, welke beperking dan ook, overal doorheen kunnen navigeren zoals iedere gebruiker. Hiervoor dient het platform, de website of de webshop te voldoen aan de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) richtlijnen.

Er wordt echter wel een uitzondering gemaakt voor de kleinere ondernemingen. Dit zijn bedrijven die minder dan 2 miljoen euro omzet per jaar draaien en minder dan 10 medewerkers hebben.

De Nederlandse overheid zal handhaven op het voldoen aan de European Accessibility Act. Er is echter nog geen regelgeving over de straffen die staan op het niet voldoen. Mogelijk gaat de boete lijken op de manier waarop deze voor de Wet Bescherming Persoonsgegevens is ingericht. Daarbij is de boete een percentage van de jaarlijkse wereldwijde omzet, tot een maximumbedrag.

Wat moet er precies gebeuren?

Zoals eerder benoemd dient de website te voldoen aan de algemeen geaccepteerde richtlijnen voor toegankelijkheid, de ‘Web Content Accessibility Guidelines’ (WCAG). Je kunt het echter samenvatten in vier basisprincipes:

E

Waarneembaar: De inhoud van de site is beschikbaar voor iedereen, bijvoorbeeld visueel, maar ook via audio door middel van een schermlezer (screenreader software) en andere hulpmiddelen. Dit geldt ook voor afbeeldingen.

E

Bruikbaar: De gebruiker moet acties op de site of webshop kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld met de muis, maar ook via het toetsenbord of spraakgestuurde opdrachten.

E

Begrijpelijk: De inhoud moet voor iedereen te begrijpen zijn. Het gebruik van complexe termen en vakjargon wordt afgeraden. Indien dit wel nodig is, kun je en begrippenlijst gebruiken.

E

Robuust: De site moet in verschillende software en in uiteenlopende omstandigheden goed functioneren. Denk bijvoorbeeld aan verschillende browsers, of hoe je site wordt weergegeven op grote schermen.

doelgroep voor digitale toegankelijkheid

Wanneer je aan de slag gaat om te zorgen dat je website toegankelijk is, moet je natuurlijk wel weten voor wie je dat doet. Daarbij houdt je niet alleen rekening met de meest voorkomende beperkingen, maar zorg je dat iedereen op je website aan bod komt.

 • Blind of slechtziend
 • Laaggeletterdheid
 • Doof of slechthorend
 • Problemen met fijne motoriek
 • Aandachtsproblemen

Het kan ook zijn dat een ‘beperking’ tijdelijk of incidenteel is. Denk bijvoorbeeld aan iemand die een arm gebroken heeft, of die je website op de mobiele telefoon in de volle zon bekijkt.

Wees voorbereid en onderneem nu actie! 

Je hebt als ondernemer officieel nog tot juni 2025 de tijd om je website of webshop digitaal toegankelijk te maken. Dit lijkt ver weg, maar onderschat niet hoeveel werk er nog aan de winkel is om aan de wetgeving te voldoen. Ik adviseer je nu al actie te ondernemen. Want weet jij hoe digitaal toegankelijk jouw website nu is? Weet jij wat er nog moet gebeuren om volledig aan de toegankelijkheidseisen te moeten voldoen? Is dat überhaupt haalbaar? Om hoge kosten over een paar jaar te voorkomen moet er nu actie ondernomen worden. 

Ook voor jou als ‘kleinere’ ondernemer interessant

Waarom wachten op wetgeving als je nu al 4 miljoen Nederlanders een betere ervaring kunt bieden door je website of webwinkel ook voor hen toegankelijk te maken? Dat is niet alleen ‘a nice thing to do’, het is bovendien commercieel aantrekkelijk om ook deze doelgroep goed te bedienen!
Daarnaast levert een digitale toegankelijkheid ook direct iets op:
Een toegankelijke website converteert al snel 15% meer. En het mooie is dat digitale toegankelijkheid optimalisatie direct een positief effect op je SEO heeft.

Hou tijdens het ontwikkelen van een nieuwe website of webshop in een vroeg stadium al rekening met digitale toegankelijkheid. Aanpassingen maken in de ontwerp of bouwfase van een website is vele malen efficiënter dan het achteraf aanpassen als je site niet voldoet.

een digitaal toegankelijke website maken

Goed nieuws! Ik kan je helpen met het bouwen van een digitaal toegankelijke website en deze te laten voldoen aan Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Want mogelijk ben je zelf in staat om zelf aanpassingen te doen aan je website, maar je website te laten voldoen aan de richtlijnen van digitale toegankelijkheid (WCAG) is een complexer verhaal.

Ik kan je daarbij helpen in een paar stappen:

 • We maken een scan van jouw website met verbeterpunten
 • Er wordt een plan opgesteld om je website aan te passen
 • Ik pas jouw website dusdanig aan dat de verbeterpunten worden doorgevoerd en je website dus voldoet aan de wettelijke richtlijnen voor digitale toegankelijkheid.

En dat niet alleen; ik kan je helpen met ál je visuele en auditieve materialen digitaal toegankelijk te maken (denk aan e-books, digitale werkboeken, video’s ondertitelen, etc).

Heb je interesse en wil je een scan van je website laten uitvoeren? Neem dan contact met mij op.

Bron: Level level

De professionele uitstraling die past bij de professional die jij inmiddels bent.

Vertel me meer!

de professionele uitstraling die past bij de professional die jij inmiddels bent